عضویت در سایت

مجمع عمومی انجمن جلسه مجمع عمومی انجمن علوم قرآن
نشست علمی شناخت فرقه وهابیت در واحد خوهران
مسابقه کتابخوانی سنت های تاریخ در قرآن مسابقه کتابخوانی سنت‌های تاریخ در قرآن
کسب عنوان انجمن برتر در میان انجمن های واحد گرگان

باسمه...

ادامه مطلب...
مجمع عمومی دوم انجمن همراه با اردو اردوی علمی ـ تفریحی انجمن علوم قرآن با تمامی اعضای انجمن

جلسه مجمع عمومی انجمن با موضوع انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی

برگزار گردید.

اولین مجمع عمومی انجمن علمی ـ پژوهشی قرآن و حدیث در تاریخ 9/8/1392 برگزار گردید. این جلسه با دستور دبیر انجمن جناب آقای عبادالله دولت اف با هدف انتخاب دبیر جدید و اعضای شورای مرکزی انجمن تشکیل شد. حدود 9 نفر از اعضای انجمن در این جلسه شرکت داشتند که در نتیجه آقای عبدالباسط سعدالله به عنوان دبیر انجمن و آقایان: عبدالغفار حسین اف، محمد علی عبدالنظر اف، عبدالله بویداق اف و بحرالدین حلیمی به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن انتخاب شدند.