پرینت 

نشست عمومی برای همه اعضای انجمن به همراه اردوی علمی ـ تفریحی

 

دومین مجمع عمومی در قالب اردوی علمی ـ تفریحی در یکی از جنگل‌های گرگان به نام النگدره برگزار گردید. لازم به یادآوری است که...

 

این اردو یک روزه برگزار گردید. از ساعت 8 صبح إلی 3 بعد از ظهر. نمره کامل اردو از مجموع 15 برگه نظرسنجی که توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شده بود، 79/11 از 100 می‌باشد.