عضویت در سایت

مجمع عمومی انجمن جلسه مجمع عمومی انجمن علوم قرآن
نشست علمی شناخت فرقه وهابیت در واحد خوهران
مسابقه کتابخوانی سنت های تاریخ در قرآن مسابقه کتابخوانی سنت‌های تاریخ در قرآن
کسب عنوان انجمن برتر در میان انجمن های واحد گرگان

باسمه...

ادامه مطلب...
مجمع عمومی دوم انجمن همراه با اردو اردوی علمی ـ تفریحی انجمن علوم قرآن با تمامی اعضای انجمن

نشست عمومی برای همه اعضای انجمن به همراه اردوی علمی ـ تفریحی

 

دومین مجمع عمومی در قالب اردوی علمی ـ تفریحی در یکی از جنگل‌های گرگان به نام النگدره برگزار گردید. لازم به یادآوری است که...

 

این اردو یک روزه برگزار گردید. از ساعت 8 صبح إلی 3 بعد از ظهر. نمره کامل اردو از مجموع 15 برگه نظرسنجی که توسط شرکت‌کنندگان تکمیل شده بود، 79/11 از 100 می‌باشد.