پرینت 

باسمه تعالی

کسب عنوان انجمن برتر در میان انجمن های واحد گرگان

انجمن علمی ـ پژوهشی قرآن و حدیث در سال 1392 عنوان برترین انجمن در میان انجمن های پژوهشی واحد گرگان را کسب نموده و موفق به دریافت این جایزه از حضرت آیت الله اعرافی در هفته پژوهش گشت.

لوح تقدیر این مقام را در تصویر ذیل مشاهده فرمایید.