عضویت در سایت

مجمع عمومی انجمن جلسه مجمع عمومی انجمن علوم قرآن
نشست علمی شناخت فرقه وهابیت در واحد خوهران
مسابقه کتابخوانی سنت های تاریخ در قرآن مسابقه کتابخوانی سنت‌های تاریخ در قرآن
کسب عنوان انجمن برتر در میان انجمن های واحد گرگان

باسمه...

ادامه مطلب...
مجمع عمومی دوم انجمن همراه با اردو اردوی علمی ـ تفریحی انجمن علوم قرآن با تمامی اعضای انجمن

باسمه تعالی

کسب عنوان انجمن برتر در میان انجمن های واحد گرگان

انجمن علمی ـ پژوهشی قرآن و حدیث در سال 1392 عنوان برترین انجمن در میان انجمن های پژوهشی واحد گرگان را کسب نموده و موفق به دریافت این جایزه از حضرت آیت الله اعرافی در هفته پژوهش گشت.

لوح تقدیر این مقام را در تصویر ذیل مشاهده فرمایید.