پرینت 

گزارش سلسله مسابقات کتابخوانی «فروغ جاویدان»

 

مرحله اول: سنت‌های تاریخ در قرآن

اولین مرحله از سلسله مسابقات کتابخوانی «فروغ جاویدان» با محوریت کتاب «سنت‌های تاریخ در قرآن» تألیف شهید صدر در روز جمعه 23/12/1392 در نمازخانه مجموعه واحد گرگان برگزار گردید.

 

مسابقات به این صورت است که هر دوره یک کتاب انتخاب شده و به صورت عمومی از آن مسابقه برگزار می‌گردد. برای اولین دوره آن هم کتاب «سنت‌های تاریخ در قرآن کریم» تألیف شهید صدر انتخاب گردید. دوره‌های بعدی نیز به ترتیب، یک کتاب باید به تصویب شورای مرکزی انجمن برسد و مسابقه آن برگزار گردد.

در این مسابقه که توسط انجمن قرآن و حدیث با همکاری معاونت پژوهش برگزار می‌گردید، 15 نفر شرکت‌کننده وجود داشت که اسامی برندگان به شرح ذیل می‌باشد:

1. بحرالدین حلیمی؛ مقام اول.

2. فریضه رحمت آوا؛ مقام دوم.

3. کامران سعیدی؛ مقام سوم.