پرینت 

  سایت انجمن علمی وپژوهشیفلسفه وعرفان اسلامی در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت می نماید. در معرفی این سایت می خوانید: این سایت کوچکى است که مى‌کوشد، به قدرِ وُسع و هِمّت، نوشتارهاى فلسفى را گِرد آورد، شاید که تشنه‌اى را تشنه تر کند، زیرا تلاش بر فزودن تشنگى به پرسش و دانایى است، نه فرونشاندن آن.

    مقالاتِ فلسفى نخست درانجمن وبدست مسئولان گِرد مى‌آیند، سپس به گنجه مى‌روند. کوچه محل خبراست.آنچه در پَسْ‌خانه مى‌آید، پَرِ کاهى است در میان بادها، تقلایى است به تمنّاى بیدارى.

یکی از ویژگی های این سایت بخش فرهنگ فلسفی این سایت می باشدن که به معرفی واژه های فلسفی می پردازد. شما می توانید مطالب قابل توجه خود تان را ومقالات زیبای علمی فلسفی وعرفانی تان را به این سایت منتشرسازید