عضویت در سایت

  سایت انجمن علمی وپژوهشیفلسفه وعرفان اسلامی در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت می نماید. در معرفی این سایت می خوانید: این سایت کوچکى است که مى‌کوشد، به قدرِ وُسع و هِمّت، نوشتارهاى فلسفى را گِرد آورد، شاید که تشنه‌اى را تشنه تر کند، زیرا تلاش بر فزودن تشنگى به پرسش و دانایى است، نه فرونشاندن آن.

    مقالاتِ فلسفى نخست درانجمن وبدست مسئولان گِرد مى‌آیند، سپس به گنجه مى‌روند. کوچه محل خبراست.آنچه در پَسْ‌خانه مى‌آید، پَرِ کاهى است در میان بادها، تقلایى است به تمنّاى بیدارى.

یکی از ویژگی های این سایت بخش فرهنگ فلسفی این سایت می باشدن که به معرفی واژه های فلسفی می پردازد. شما می توانید مطالب قابل توجه خود تان را ومقالات زیبای علمی فلسفی وعرفانی تان را به این سایت منتشرسازید

اطــــــــــلاعـــــــــــــــــیه

توجه!  توجه!                                           توجه!  توجه!                                                         توجه!  توجه!

بسمه تعالی

به اطلاع همه دوستان رسانیده می شود که انجمن علمی وپژوهشی فلسفه وعرفان اسلامی قرار است که مسابقه ای کتابخانی تحت عنوان فلسفه حقوق نویسنده "میشل تروپه" برگذار کند.

لذا ازهمه دوستان رجامنداست که برای ثبت نام از تاریخ 25/8/1393- تاریخ 5/9/1393 به دبیرانجمن عبدالظاهر راقم ویاکارشناس پژوهش آقای نوچمنی مراجعه نمایند

ضمناً زمان برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

انجمن علمی پژوهشی فلسفه وعرفان اسلامی

 

 

اولین مجمع عمومی انجمن علمی ـ پژوهشی فلسفه وعرفان اسلامی در تاریخ 5/11/1392 برگزار گردید. این جلسه با دستور معاونت پژوهش واحدگرگان با هدف احیاء انجمن پژوهشی فلسفه،انتخاب دبیر جدید و اعضای شورای مرکزی انجمن تشکیل شد. حدود 8 نفر از اعضای انجمن در این جلسه شرکت داشتند که در نتیجه آقای عبدالظاهر راقم به عنوان دبیر انجمن و آقایان: فرید احمد حنیف، محمدصابر ذوالقرنین، محمد المامی تمیمتی، عبدالهادی بهیج به عنوان اعضای شورای مرکزی انجمن انتخاب شدند.