عضویت در سایت

واژۀ (Deontology) تركیبی از دو واژۀ Deonte به معنای تكلیف و وظیفه و Logos به معنای شناخت و شناسایی و در لغت به معنای تكلیف شناسی یا علم به وظایف است، امّا در فلسفه اخلاق،‌ وظیفه­گرایی به مجموعه‌ای از نظریه‌های اخلاق اطلاق می‌شود كه بر ارزش فی نفسه و ذاتی اعمال تاكید دارند و نقطه مركزی ارزش در این نظریه‌ها خود عمل است

ادامه مطلب: وظيفه گرايي

اینکه اصطلاحات چه تاریخچه ای دارند و از کدام پیچ و خم ها عبور می کنند، به جای خود بحث جالب و جذابی است. توجه ما به روند پیدایش اصطلاحات و بار معنایی آنها می تواند در گشودن برخی گره ها و جلوگیری از برخی مغلطه ها و کشف برخی از مفاهیم به شکل بهتری یاری کند. اصطلاح شناسی یکی از شاخص هایی است که کار علمی و غیر علمی را از هم جدا می سازد.

از جمله اصطلاحاتی که در تاریخ تکامل علوم اسلامی پیدا شده و به مرور زمان کاربرد وسیع یافته است، کلمه عقیده است. این کلمه اصلی در قرآن و حدیث ندارد. به عکس آن، کلمه ایمان از اصطلاحاتی است که هم خودش و هم مشتقاتش در آیات و احادیث بسیاری آمده است

ادامه مطلب: تفاوت عقیده و ایمان

اینکه اصطلاحات چه تاریخچه ای دارند و از کدام پیچ و خم ها عبور می کنند، به جای خود بحث جالب و جذابی است. توجه ما به روند پیدایش اصطلاحات و بار معنایی آنها می تواند در گشودن برخی گره ها و جلوگیری از برخی مغلطه ها و کشف برخی از مفاهیم به شکل بهتری یاری کند. اصطلاح شناسی یکی از شاخص هایی است که کار علمی و غیر علمی را از هم جدا می سازد.

از جمله اصطلاحاتی که در تاریخ تکامل علوم اسلامی پیدا شده و به مرور زمان کاربرد وسیع یافته است، کلمه عقیده است. این کلمه اصلی در قرآن و حدیث ندارد. به عکس آن، کلمه ایمان از اصطلاحاتی است که هم خودش و هم مشتقاتش در آیات و احادیث بسیاری آمده است

ادامه مطلب: تفاوت عقیده و ایمان

فرآیند فلسفیدن:

 فرآیند سیر و جریان را گویند که فرآورده محصول آن است.فلسفیدن/فلسفه ورزی: با فلسفه خواندن متفاوت است..

فرآیند فلسفیدن:

1-  حیرت: اولین بار ارسطو گفت فلسفه(ورزی) با حیرت آغاز می شود،حیرت یعنی چیزی را درباره اش سرگردان بودن و فلسفیدن تنها شان کسی ست که چشم ذهنش قرار نگرفته و  همچنان در جست و جوست. بنابراین اگر کسی گففت حق را یافتم،فرایند فلسفیدن در او تمام شده است

2-  عقل تنها ترازو و تنها عامل تعیین کننده و فیصله بخش:در فرآیند فلسفیدن تعیین کننده ی حق و باطل عقل است نه کشف و شهود عرفانی ،نه  حدیث معصوم ،نه کتب آسمانی ،نه تجربه  و شعر و ادبیات ونه فهم عرفی

ادامه مطلب: فرآیند فلسفیدن

چکیده: ولایت فقیه امروزه به عنوان یک مدل حکومت اسلامی در جهان عرضه می شود، دانستن این موضوع برای هرمسلمان، که ادعای داشتن حکومت اسلامی را، دارد ضروریست.  ما دراینجا نیم نگاه به فلسفه وجودی وضرورت ولایت فقیه با روش نقلی وعقلی خواهیم پرداخت.

یکی ازنتایج مهم آن اینست که نظام ولایت فقیه (نظام اولی الامری) با عدالت نزدیکتر و همخوان تر است. چون سازگار با عقل و نقل که مورد حمایت خالق بشر و خیرالبشر که همان رسول الله(ص) و بعد آن ائمه مسلمین ، قرار دارد. فلسفه وجودی ولایت، اجرای احکام خدای رحمان  بدست متخصص احکام و مدیریت بهتر در راستای رسیدن به کمال انسانی که هدف آفرینش و سعادت انسان است می باشد.

کلید واژه: ولایت فقیه ، فلسفه‌، ضرورت

ادامه مطلب: فلسفه وجودی و ضرورت ولایت فقیه