عضویت در سایت

  سایت انجمن علمی وپژوهشیفلسفه وعرفان اسلامی در حوزه فلسفه و عرفان فعالیت می نماید. در معرفی این سایت می خوانید: این سایت کوچکى است که مى‌کوشد، به قدرِ وُسع و هِمّت، نوشتارهاى فلسفى را گِرد آورد، شاید که تشنه‌اى را تشنه تر کند، زیرا تلاش بر فزودن تشنگى به پرسش و دانایى است، نه فرونشاندن آن.

    مقالاتِ فلسفى نخست درانجمن وبدست مسئولان گِرد مى‌آیند، سپس به گنجه مى‌روند. کوچه محل خبراست.آنچه در پَسْ‌خانه مى‌آید، پَرِ کاهى است در میان بادها، تقلایى است به تمنّاى بیدارى.

یکی از ویژگی های این سایت بخش فرهنگ فلسفی این سایت می باشدن که به معرفی واژه های فلسفی می پردازد. شما می توانید مطالب قابل توجه خود تان را ومقالات زیبای علمی فلسفی وعرفانی تان را به این سایت منتشرسازید

اشکالات وارد بروجود ذهنی:
آنچه پذیرفه ایم شامل مقدمه زیرمی شود.

1-    ماهیات علاوه بر وجود خارجی وجود ذهنی نیز دارند؛

2-  ماهیت در ذهن ما هستند که ما به ازای خارجی دارند از طرفی ماهیات خارجی همه اتحاد ماهوی دارند وتنها تفاوتشان برآثار مترتبه برآنها است.

3-  تصور وصورت های  ذهنی ما همان علم ماست. وعلم یک کیف نفسانی است علم ازمقوله کیف نفسانی است ومقوله کیف عرض است وعرض قیامش به موضوع است.

4-    مقولات متباین به تمام الذات اند وهیچگاه دومقوله دریک امرواحد جمع نمی شوند

ادامه مطلب: جلسه سوم :اشکالات وارد بروجود ذهنی

● ابن رشد و نسبت جهان و خدا

موضعی كه اشاعره به خصوص غزالی در باب نسبت خدا و جهان اتخاذ می‌كردند بسیاری از فلاسفه را واداشت كه در این باب نظراتی ابراز كنند. در این مقال موضع ابن‌رشد در این زمینه بسط می‌یابد.یكی از بحث‌های مهم در فلسفه اسلامی نسبت میان خدا و جهان است. ابن‌رشد هم به این بحث مهم وارد شده است. او در كتاب تهافت التهافت كه جوابی است به كتاب تهافت الفلاسفه غزالی به این موضوع می‌پردازد. غزالی در كتاب خود دو مشكل مهم را در باب فیلسوفان اسلامی پررنگ می‌كند. مشكل اول كاربرد اشتباه ابزارهای فلسفی است.

ادامه مطلب: خاستگاه‌ فلسفه اسلامی

اسلام با همه جوانب و ابعادی كه دارد ، می تواند پاسخگوی هر نیاز فطری و شایسته بشر باشد. اصولا اندیشه اسلامی چنان شفاف و زلال است كه هر كسی را كه به مقام «تشنگی» برسد ، سیراب می كند.

آب كم جو ، تشنگی آور به دست

تا بجوشد آبت از بالا و پست

ادامه مطلب: رو به سوی اندیشه اسلامی


ـ تاثیر فلسفه اسلامی دقیقا در چهار زمینه است:

۱) استناد ژیلسون به نهضت‌های آگوستینی و ابن‌سینایی: تاثیر ابن‌سینا برای پیدایش نوعی نهضت فرهنگی در قرن دوازدهم میلادی در غرب منجر به تالیف آثار زیادی شد که حدودا شاید بتوان سی اثر را نام برد. گروهی از نویسندگان غربی به سبک ابن‌سینا نوشته‌اند، البته به سبک ابن‌سینای اشراقی. اینها بیشتر جنبه اشراقی داشته و ابن‌سینایی هستند. نظری هست که برخی غربی‌ها بیان کرده و می‌گویند که اینها صرفا اشراقی بوده و مسیحی نیستند و کمی با مسیحیت رسمی اختلاف دارند.

ادامه مطلب: تاثیر فلاسفه‌ اسلامی (ابن‌سینا و ابن‌رشد) در اندیشه فیلسوفان قرون وسطی


ـ تاثیر فلسفه اسلامی دقیقا در چهار زمینه است:

۱) استناد ژیلسون به نهضت‌های آگوستینی و ابن‌سینایی: تاثیر ابن‌سینا برای پیدایش نوعی نهضت فرهنگی در قرن دوازدهم میلادی در غرب منجر به تالیف آثار زیادی شد که حدودا شاید بتوان سی اثر را نام برد. گروهی از نویسندگان غربی به سبک ابن‌سینا نوشته‌اند، البته به سبک ابن‌سینای اشراقی. اینها بیشتر جنبه اشراقی داشته و ابن‌سینایی هستند. نظری هست که برخی غربی‌ها بیان کرده و می‌گویند که اینها صرفا اشراقی بوده و مسیحی نیستند و کمی با مسیحیت رسمی اختلاف دارند.

ادامه مطلب: تاثیر فلاسفه‌ اسلامی (ابن‌سینا و ابن‌رشد) در اندیشه فیلسوفان قرون وسطی (2)